Sigorta ve Sağlık Koşulları ile Engelli Emekliliğin Ön Tespiti

Engelli Emeklilik için üç temel koşul vardır. Sigortalılık, Sağlık Koşulları ve Engelliliği ve Engellilik İndirimi. Yaş, gün sayısı gibi durumlar sigorta koşullarını, hastalık, rahatsızlık, arıza, engel gibi durumlar sağlık koşullarını ve engelliliği,  çalışma gücü kayıp oranı ve engellilik derecesi de engellilik indirimini belirler. Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru, Engelli Emeklilik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, bu üç temel koşulun karşılanıp karşılanmadığını tespiti ederek engelli ya da vergi indirimi ile erken emekli olunup olunmayacağını belirler.