İlgili Kurum ve Kişiler Üzerinden Birebir Engelli Emeklilik İşlemleri Takibi

Engelli Emeklilik için gereken sigorta şartlarının yerine getirilmesinden ve bir ya da birkaç hastalık, arıza, engel gibi durumlar nedeniyle Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu’n da % 40 ve üzeri engel oranı ve ayrıca Merkez Sağlık Kurulu Raporu’n de % 40 ve üzeri çalışma gücü kayıp oranı ve engellilik derecesi 1, 2 ya da 3. derece olan ve engellilik indirimi alındıktan sonra gerekli olan işlemler başlatılır. Hastalıkların ifade edilebilmesi için tıbbı belgeler toplanır. Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporları’nın ilgili hastanelerden kısa sürede alınması sağlanır. Kurum Sağlık kurulu ve Merkez Sağlık Kurulu oran ve derecelerine itiraz edilir. İşlemler ilgili kişi ve kurum üzerinden birebir takip edilir. 15 ya da 20 yıl arası hizmet süresi ve 3600 ya da 4680 arası SSK günü olan SSK ve diğer ilgili sosyal güvenlik kollarından en kısa zamanda engelli emekli olunması ve yüksek maaş alınması sağlanır.