Erişkinler için Engellilik Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri Takibi

Engelli Emeklilik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru ile irtibat halinde kalarak bu işlemlerle ilgili iş takibi yapılır. Engelli adayının sağlık kurulu karşısında hakkı olan tam puanı alabilmesi ve tıbbı olarak kendini ifade edebilmesi sağlanır. Randevu alınır, kendini ifade edebilmesi için tıbbı belgeleri toplanır, heyete ve doktorlara sunacağı sağlık dosyası hazırlanır. İşlemler ilgili kişi ve kurum üzerinden birebir takip edilir.