erken emeklilik

Geleceğinizi Güvenceye Almak İçin Bize Ulaşın!

Engelli Emeklilik, sosyal yardım, ödenek ve aylık gelir için ilk adımı atın. Mağdur Olmayın! Formu Doldurun!Bir tıkla emekliliğe yaklaş...

ENGELLİ EMEKLİLİK ve ERKEN EMEKLİLİK
HİZMETLERİ İÇİN İŞ TAKİBİ

elver
Engelli Emeklilik ve Erken Emeklilik konusunda da doktor, müşavir, uzman kadrosu ile iş takibi hizmetleri vermektedir.

Sigorta ve Sağlık Koşulları ile Engelli Emekliliğin Ön Tespiti

Engelli Emeklilik için üç temel koşul vardır. Sigorta koşulları, Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve Engelli Vergi İndirimi hakkı. Yaş, gün sayısı gibi durumlar sigorta koşullarını, hastalık, engel gibi durumlar engellilik durumunu, oran ve derece de engelli vergi indirimini belirler. Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru, Engelli Emeklilik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, bu üç temel koşulun karşılanıp karşılanmadığını tespiti ederek engelli emekliliğin olunup olunmayacağını belirler.

Engelli Oranı Tıbbi Tespiti

Engelli Oranı Tıbbı Tespiti yapan Doktor ya da Engelli Emeklilik Uzmanı ekip, görüşmenin ilk günü kişinin hastalıklarıyla ilgili şikeyet ve tıbbı belgeleri inceleyerek engelli emekli olacak kadar bir oran alıp alamayacağı belirlenir. Eksik olan tıbbı belge var ise tamamlatılır ve muayene edilerek varsa başka hastalıkların da tespit edilir. Bu belirlemelere göre iş takibi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.
Engelli Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri Takibi

Engelli Emeklilik Uzmanı, Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru ile irtibat halinde kalarak bu işlemlerle ilgili iş takibi yapılır. Engelli adayının sağlık kurulu karşısında hakkı olan tam puanı alabilmesi ve tıbbı olarak kendini ifade edebilmesi sağlanır. Randevu alınır, kendini ifade edebilmesi için tıbbı belgeleri toplanır, heyete ve doktorlara sunacağı sağlık dosyası hazırlanır. İşlemler ilgili kişi ve kurum üzerinden birebir takip edilir.


Engelli Vergi İndirimi İşlemleri Takibi

Erken Emeklilik için esas gerekli olan Engelli Vergi İndirimi’dir. Vergi indirimi alınmadan engelli emekli olmak mümkün değildir. Vergi indirimi alınır ise indirimin oran ve derecesine bağlı olarak engelli emeklilik için gerekli olan sigorta şartları değişir. Ne kadar yüksek oran ve derece alınır ise o kadar daha az gün ve hizmet süresi ile, ne kadar düşük oran ve derece alınır ise de o kadar daha yüksek gün ve hizmet süresi ile engelli emeklilik mümkündür. İşlemler ilgili kişi ve kurum üzerinden birebir takip edilir.


Vergi İndirimi Onanmadan Emekli Aylığının Başlatılması

Türkiye de bu da ilk ve tek. Engelli Vergi İndirimi belgesi olmadan emekli aylığı başlatılır. Vergi indirimi yazısı olmadan SGK’da Engelli Emeklilik başvurusu yapmak mümkün değildir. İşlem yapılmaz, yapılsa da ret edilir. İndirim yazısının emeklilik talebi tarihinde mevcut olması beklenir. Mevzuat ve yönetmelik izin vermese de yasal haklar dayanak yaparak aylık talebinde bulunulur. Vergi indirimi yazısı olmadan da vergi indirimi başvuru tarihi itibari ile emekli aylığını başlatır.2022 Engelli Maaşı ve Evde Bakım Parası Danışmanlığı (Ücretsiz)

Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile emekli olacak kadar sigorta günü olmayanlar 2020 Engelli Maaşı ya da Evde Bakım Parası alabilir. Engelli Maaşı ve Evde Bakım Parası rapor oranına ve bağımlılığa göre değişir. Geliri düşük ailelerde yaşayanlara verilmektedir. Bu gelirlerin alınabilmesi için hane de ikamet eden kişilerin toplam gelirinin kişi sayısına bölümü ile çıkan sonucun asgari ücretin 1/3 ya da 2/3’nin altında kalması gerekir. Bu konularda ki danışmanlıklar ücretsizdir.


Sigorta ve Sağlık Koşulları ile Engelli Emekliliğin Ön Tespiti

Malulen emeklilik ve şartlı emeklilik için üç temel koşul vardır. Sigorta koşulları, Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ve Maluliyet Tespiti. Yaş, gün sayısı gibi durumlar sigorta koşullarını, hastalık, engel gibi durumlar durum bildirir raporu, çalıma gücü kaybı maluliyeti belirler. Engelli Oranı Tıbbı Tespit Doktoru, Engelli Emeklilik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, bu üç temel koşulun karşılanıp karşılanmadığını tespit ederek malulen ya da şartlı emekli olunup olunmayacağını belirler.

Maluliyet Oranı Tıbbi Tespiti

Maluliyet Oranı Tıbbı Tespit Doktoru ya da Malulen Emeklilik Uzmanı, hastalık ya da rahatsızlıklarla ilgili şikayet ve tıbbı belgeleri inceleyerek malulen ya da şartlı emekli olacak kadar bir oran alınıp alınmayacağını belirler. Sağlık belgeleri yeterli ise ilk buluşma da bu tespit yapılır. Eksik olan tıbbı belge var ise de tamamlatılır ve muayenelerle varsa başka hastalıkların ortaya çıkması sağlanır. Bu belirlemelere göre iş takibi yapılıp yapılmayacağına karar verilir.Malulen Emeklilik İşlemleri Takibi

Malulen emeklilik için gereken şartların ve çalışma gücü kaybı oranının % 60 ve üzeri olup olmadığı belirlenir. Hastalıkların ifade edilebilmesi için tıbbı belgeler toplanır. Durum bildirir sağlık kurulu raporlarının ilgili hastanelerden kısa sürede alınması sağlanır. Kurum sağlık kurulu çalışma gücü kaybı oranlarına itiraz edilir. İşlemler ilgili kişi ve kurum üzerinden birebir takip edilir. 10 yıl hizmet süresi ve 1800 gün ile SSK ya da Bağ - Kur’dan en malulen emekli olunması ve en yüksek maaş alınması sağlanır.


Şartlı Emeklilik İşlemleri Takibi

Şartlı emeklilik için gereken şartların ve çalışma gücü kaybı oranının % 40 ve üzeri olup olmadığı belirlenir. Hastalıkların ifade edilebilmesi için tıbbı belgeler hazırlanır. Durum bildirir sağlık kurulu raporlarının ilgili hastanelerden kısa sürede alınması sağlanır. Sağlık kurullarında ki işleyişler anlatılır. Kurum sağlık kurulu çalışma gücü kaybı oranı düşük ise itiraz edilir. İşlemler ilgili kişi ve kurum üzerinden birebir takip edilir. 15 yıl hizmet süresi ve en az 3960 günü ile Bağ – Kur kolunda olanlar için şartlı emeklilik sağlanır.

Sürekli İş Göremezlik Geliri İşlemleri Takibi

Bir gün sigortası olanlara bile iş kazası ya da meslek hastalığı maluliyet tespit ile sürekli iş göremezlik geliri bağlatılır. Maluliyet ya da çalışma gücü kaybı oran tespiti, Maluliyet Oranı Tıbbı Tespit Doktoru, Malulen Emeklilik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı ekip ile SGK Kurum Sağlık Kurullarında yapılır. Sürekli iş göremezlik geliri bir emeklilik değildir ama tam tamıyla emeklilik gibidir. Tek fark ödenen paraya aylık ya da maaş değil de gelir denmesidir. Alınan gelir miktarı maluliyet oranına bağlıdır. Bazen emekli aylığından bile fazladır.

Rapor Onandığı Tarihte Emekli Aylığının Başlatılması

Kurum Sağlık Kurulu raporu olmadan Malulen ya da Şartlı Emeklilik başvurusu dikkate alınmaz. Raporun onanması gerekli olan maluliyet oranının belli olması beklenir. Rapordan önce başvuranlar rapor onandığı tarihte, rapor onandıktan sonra başvuranlar ise bu tarih itibari ile emekli aylığı başlatılır. Uzman ekibin yapacağı emeklilik planlaması ile alınabilecek oran ve bu oran için gerekli olan sigorta şartları belirlenir. Böylece boşa zaman ve boşa para harcanması önlenmiş olur. Rapor tarihi itibari ile emekli aylığı başlatılır.

Nasıl Çalışıyoruz?

elver
Engelli Emeklilik ve Erken Emeklilik için alınacak sağlık kurulu raporları ile
sosyal yardım, ödenek, gelir ve aylık almak için hizmet vermektedir.
Bu hizmetler ile ilgili;
Sosyal Güvenlik Uzmanı, Erken Emeklilik Uzmanı, Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbi Tespit Doktoru’na danışarak
iş takibi hizmeti
alabilirsiniz.

Danışmanlık

Yol soran yolda kalmaz! Anlamak için dinlemek gerekir. Aksi halde sağlıklı bir karara varmak mümkün değildir. Neyin nasıl yapılacağı danışmanlık aşamasında belirlenir. İş takibi konuları için danışmanlık yeterli olmaz. Anlatmak zordur, anlamak da zordur. İş takibi gerekir. Sunulacak hizmete göre danışmanlık ücreti belirlenir. Malulen, Engelli ya da Şartlı Emeklilik gibi iş takibi yapılacak işlerde danışmanlık ücreti alınmaz.

İş Planlaması

Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan fayda gelmez. İyi şeyler planlamayla olur. Planlayanlar ulaşacağı limana en erken ve en kısa yoldan gidenlerdir. Düşük prim ve 3600 gün ile yüksek maaş alarak erken emekli olabilmenin tek yolu emeklilik planlaması yaptırmaktır. Malulen, engelli ve şartlı erken emeklilik ancak iyi bir planlamayla mümkün olabilir. Planlama gerektiren konular genellikle iş takibi konularıdır.

İş Takibi

Yarınlara mutlu girmek isteyenler, bugünden koşmaya başlamalıdır. Hayat geç kalanları affetmez. İş takibi, planın yaşama geçmesi, risklerin dağıtılması, sonucun satın alınması, toplanan bilginin kullanılmasıdır. Söylemek başka, planlamak başka, yapmak başkadır. Sağlık Kurulu Raporu ve Engelli Vergi İndirimi için iş takibi zorunludur. Malulen, engelli ve şartlı erken emeklilik işlemleri iş takibiyle mümkündür.

Sık Sorulan Sorular

elver’in beş ana iş konusu vardır. Bunlar; emeklilik, iş kazaları, meslek hastalıkları, bedensel kazalar ve çalışan hakları konularıdır. Bu konular iç içe olan beşi bir yerde konulardır. Bu konularla ilgili hususlarda kurumsal hizmet veren nadir bir kuruluştur. Engelli Emeklilik ve Erken Emeklilik ise en başta olan ana konulardır. Aynı zamanda engelli emeklilik ve erken emeklilik işlemlerini iş konusu edinen, sosyal yardım, ödenek, gelir ve aylık almak için danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmeti veren ilk ve tek Türk firmasıdır.


İŞ TAKİBİ HİZMETLERİ

Erken Emeklilik Hizmetleri
Malulen Emeklilik Hizmetleri
Engelli Emeklilik Hizmetleri
Şartlı Emeklilik Hizmetleri
İş Kazası ve Meslek Hastalığı İşlemleri Takibi
Bedensel Zararlı Kazalar İşlemleri Takibi
İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri
Sigorta ve Sağlık Koşulları ile Emekliliğin Ön Tespiti
Sosyal Yardım, Ödenek, Gelir ve Aylık Talebi
Kaza ve Maluliyet ile İş Kazası Gelirinin Ön Tespiti
Hastalık ve Maluliyet ile Meslek Hastalığının Ön Tespiti
Engelli ve Maluliyet Oranı Tıbbi Tespiti
İş Kazası ve Meslek Hastalığı SGK Tespiti
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sürekli İş Göremezlik Geliri

Bu ana iş koluyla ilgili hizmet verebilmek için işin, sorunun ya da problemin özelliğine göre danışmanlık, planlama ve iş takibi yapar. Bu konular gibi bu hizmetler de iç içedir. Biri olmadan öbürü olmaz ya da eksik kalır. elver, engelli emeklilik işlemleri ve erken emeklilik işlemleri konusun da yerine göre danışmanlık, yerine göre planlama, yerine göre iş takibi hizmeti veren “Türkiye’de ilk ve tek” firmasıdır.

ENGELLİ ve ERKEN EMEKLİLİK İŞ TAKİBİ HİZMETLERİ
Planlı Erken Emeklilik İş Takibi
Engelli Erken Emeklilik İş Takibi (SSK)
Şartlı Erken Emeklilik İş Takibi (Bağ-Kur)
Malulen Erken Emeklilik İş Takibi (SSK ve Bağ-Kur)
Engelli ve Maluliyet Oranı Tıbbı Tespiti
Engelli ve Maluliyet Raporu İş Takibi
Engelli Vergi İndirimi İş Takibi
2022 Engelli Maaşı Danışmanlığı (Ücretsiz)
Evde Bakım Parası Danışmanlığı (Ücretsiz)

elver aşağıda belirtilen alanlar da uzman, müşavir, doktor ve diğer yardımcı çalışanlardan oluşan bir ekip ile danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetleri vermektedir.
ENGELLİ ve ERKEN EMEKLİLİK İŞ TAKİBİ HİZMETİ VEREN UZMANLAR

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
Erken Emeklilik Uzmanı
İş Kazası SGK Tespiti Uzmanı
Meslek Hastalığı SGK Tespiti Uzmanı
Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbi Tespiti Doktoru
Kaza Takip Uzmanı
Hasar Takip Uzmanı

elver, sunduğu hizmetlerin konusuna göre bilgi, tecrübe ve söz sahibi olan uzman, doktor, müşavir kadrosuyla danışmanlık, planlama ve takip hizmetleri vermektedir.
elver yapılan her görüşmeleri kayıt altına alıp gerekli bilgi ve belgeleri toplar, elde ettiği bu verilerle sorunun çözümüne yönelik çalışır. Bu işlemlere göre de danışmanlık, planlama, takip ücreti belirler.
Hizmetler bazen ayrı olmakla birlik de bazen de iç içe olan konulardır. İşin konusuna göre verilecek hizmet belirlenir. Birçok konu danışmanlık aşamasında çözülür. Ama bazı konular için ise bu durum mümkün değildir. Danışmanlık yanın da planlama, haliyle iş takibi de yapmak gerekir.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ile yani SGK ile ilgili ve çalışan hakları ile ilgili bilinmesi gereken birçok konu danışmanlık alınarak çözülebilir.
Ne zaman emekli olurum sorusu danışmanlık işidir. Daha az çalışarak ve daha düşük prim ödeyerek erken emekli olup yüksek maaş nasıl alırım sorusu planlama işidir. En az ödeme ve ödenmiş prim gün sayısı ile erken emekli olup yüksek maaş almam için ne gerekiyorsa yapın sorusu ise takip işidir.
Malulen, engelli, özel şartlı erken emeklilik aylığı bağlatmak iş takibi yapmakla mümkün olabilir. Gelir ya da aylık talebinin başlatılması, engelli oran tıbbı tespiti ve sağlık kurulu rapor ve oranlarının alınması için iş takibi zorunludur.
Yol soran yolda kalmaz… Sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, elver’in iş ve sosyal güvenlik uzmanına, erken emeklilik uzmanına ve ayrıca maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoruna danışabilirsiniz. Birçok sorun, planlama ya da takibe gerek kalmadan danışmanlık aşamasında çözülebilir. Bazen de işin ya da sorunun doğasıyla ilgili olarak planlama ya da iş takibi gerekebilir. Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur… Danışanlar genelde kendisinde olması gereken ya da sunması gereken bilgi ve belgeden habersizdir. Dolayısıyla eksik bilgi ya da eksik evrak söz konusu olacak, soru soruyu doğuracaktır. Ancak eksiklikler giderildikten sonra görüşme kaldığı yerden devam edebilir. Anlatabilmek için dinlemek gerekir. Aksi halde sağlıklı bir karara varmak mümkün değildir. Parasız yapılan işin değeri bilinmez…
Danışmanlık ücret karşılığı yapılır. Ön görüşme yapıldıktan sonra sunulacak hizmete göre danışmanlık ücreti belirlenir. Bu ücret 250 TL – 500 TL arasında değişmektedir. Malulen, engelli ya da şartlı emeklilikle ilgili takip verilen işlerde ise danışmanlık ücreti alınmaz.
Bugün iyi adımlar atanlar, yarın güzel anılar yaşar…
elver; soru ya da sorunlarınızın çözümü için, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, erken emeklilik uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespit doktoru ile erken emeklilik ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, uzmanlarla görüştürüyor, yeni sorularınız olursa alıyor, yazılı ve sözlü danışmanlık hizmeti veriyor.
elver, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve takip hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.
Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan fayda gelmez…
Sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, elver’in erken emeklilik uzmanına, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoruna, iş ve sosyal güvenlik uzmanına planlama yaptırabilirsiniz.
Hedeflerin tespitini yapmadan hedeflere ulaşılmaz…
Birçok sorun danışmanlık aşamasında çözülemez. Planlama ya da takip yaptırmak gerekir. İyi şeyler planlamayla olur. Planlayanlar, planlamanın önemini bilenler, ulaşacağı limana en erken ve en kısa yoldan gidenlerdir. Planlama yaptıranlar tedbirlidir. İşe ya da soruna göre, tarafların rızası, zamanı ve koşulları dikkate alınarak yapılan planlamayla sağlıklı bir sonuca varılabilir. Malulen, engelli, şartlı erken emeklilik ancak iyi bir planlamayla ya da iş takibiyle mümkün olabilir.
Parasız yapılan işin değeri bilinmez…
Planlama ücret karşılığıdır. İşin mahiyetine göre planlama ücreti belirlenir. Bu ücret 250 TL – 1000 TL arasında değişmektedir. Malulen, engelli ya da şartlı emeklilikle ilgili iş takibi verilen işlerde planlama ücreti alınmaz.
İyi şeyler yalnızca planlanırsa olur, kötü şeyler kendiliğinden olur…
elver; soru ya da sorunlarınızın için, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, erken emeklilik uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespit doktoru ile erken emeklilik ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, uzmanlarla görüştürüyor, yeni sorularınız olursa alıyor, yazılı ve sözlü planlama hizmeti veriyor.
Malulen, engelli, şartlı erken emeklilik ancak iyi bir planlamayla ya da iş takibiyle mümkün olabilir. Daha düşük prim ödeyerek, daha az çalışarak ve daha yüksek maaş alarak erken emekli olabilmenin tek yolu emeklilik planlaması yaptırmaktır.
Plansız işler zaman ve para kaybettirir
elver, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.
Yarınlara mutlu girmek isteyenler, bugünden koşmaya başlamalıdır…
Sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, elver’in erken emeklilik uzmanına, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespiti yapan doktoruna, iş ve sosyal güvenlik uzmanına iş takibi yaptırabilirsiniz.
Hayat geç kalanları hiç affetmez…
Danışmanlık ve planlamayla çözülemeyen sorunlar için takip işlemleri gerekir. Sıkıntılı ve uzun süreli işlerin takibi zorunludur. Planlı işlerin çoğu da iş takibi yapılarak sonuçlandırılır.
Zamanın değerini yapacak işi olan bilir…
Bazen bir iş için onlarca kurumun, merkezlerin, şubelerin, bölümlerin ya da buralarda görevli kişilerin bilgisi ve tecrübesi gerekir. Birimler birbirleriyle ilişkilidir. Her birinin işleyişini bilebilmeniz mümkün değildir. Her işin çarpanları vardır. Zaman kaybı para kaybıdır.
Parasız yapılan işin değeri bilinmez…
Bu işlemler ücret karşılığıdır. Danışma ya da planlama yapıldıktan sonra işin mahiyetine göre iş takibi ücreti belirlenir. Bu ücret 2.500 TL – 10.000 TL arasında değişmektedir. Belirlenen ücret ve şartlar üzerinden konuşularak sözleşme yapılır. Sözleşmede belirtilen şartların yerine getirilmesi sonucunda takip ücreti alınır.
Bizi takip edin, biz de sizi takip edelim…
Takip kesin sonuçtur. Takip danışmanlığın ya da planlamanın yaşama geçmesidir. Takip, riskleri dağıtmaktır. Takip, sonucu satın almaktır. Takip, toplanan bilgiyi yoğurup kullanmaktır. Takip, koşulları zamanı göre planlamaktır. Takip, ön görmektir. İş takibi için şirketimize ve uzmanlarımıza noterden vekaletle yetki verilmesi gerekir. Bu yetkiyle bütün kurumlarda adınıza işlem yaptırabilirsiniz.
Söylemek başka, planlamak başka, yapmak başka…
elver sorularınızın yanıtı ya da sorunlarınızın çözümü için, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, erken emeklilik uzmanı, maluliyet ve engelli oranı tıbbı tespit doktoru ile erken emeklilik ve bu konularla bağlantılı hemen her konuda sizi dinliyor, evraklarınızı inceliyor, eksikliklerinizi belirliyor, yeni sorularınızı cevaplıyor, konusunda hakim uzmanlarla görüştürüyor, tüm işlemlerinizin takibi için adınıza vekalet alıyor, planlama yaparak kurumlardan, sistemlerden ve ilgili memurlardan birebir uygulamayla takip hizmeti veriyor, tek elden bularak, yetişerek, yakalayarak, yaparak bütün sorunlarınızı çözüyor.
Planlama gerektiren konular genellikle iş takibi konularıdır. Malulen, engelli, şartlı erken emeklilik iş takibi yapmakla mümkün olabilir.
Sigorta şartlarının belirlenmesi, engelli sağlık kurulu ve engelli vergi indirimi rapor ve oranlarının alınması için iş takibi zorunludur.
İş takibi tek elden ve eşgüdüm içerisinde yapılmalıdır.
elver, sözlü ya da yazılı olarak talep edilen danışmanlık, planlama ve takip hizmetlerine ilişkin görüşlerini ister sözlü, ister yazılı olarak gün içerisinde iletir.
Sürekli bir gelir ya da aylığınızın olmasını sağlayarak geleceğiniz güvence altında alabildiği için.
Engelli emeklilik ve erken emeklilik konularında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili servislerinde gelir talebi başlattığı için, engelli ve maluliyet tespiti yaptırdığı için, Sağlık Kurulları ile Kurum Sağlık Kurulları’ndan alacağı raporlar ile ödenek, gelir, aylık ve sosyal yardım aldığı için, işin başından sonuna kadar yetkin uzman kadrosuyla danışmanlık, planlama ve iş takibi hizmetleri verdiği için,
En uygun zaman da zaman kaybetmeden bütün iş koşullarını dikkate alarak eşgüdüm içerisin de iş takibi yaptığı için,
En uygun zamanda heyet günü randevusu alabildiği, bünyesinde çalışan Maluliyet ve Engelli Oranı Tıbbi Tespiti Doktoru ile engel/maluliyet ön tespiti yaptığı, kişiye özel sağlık dosyası hazırlayarak kişinin kendini tıbbı ifade etmesini sağlayacak en uygun bilgi/belgeyi bildiği ve hakkınız olan tam oranı almanızı sağladığı için,
Gerektiğin de itiraz edip etmemek için,
İşlemlere zamanın da müdahale ettiği için,
İş takibini kurumlardan, servislerden ve dosya memurlarından birebir takip ettiği için,
Uygulama içerisinden geldiği, eski/yeni ve sürekli değişen mevzuatları bildiği, yüzlerce dosyayla uğraşarak edindiği tecrübe için,
Çalışma konularının belirli bir alanın da değil başından sonuna kadar ilgili bütün alanlar da iş takibi yapan ciddi, farklı ve kurumsal bir firma olduğu için,
En kısa zaman da SGK yoluyla iş kazası ve meslek hastalığı tespiti yaptığı için,
Bir gün sigortası olan birine dahi iş kazası geliri bağlatabildiği için,
İş ve işlemlerin sonun da iş takibi ücreti aldığı için,
Sunulan hizmetlerin konusuna göre bilgi, tecrübe ve söz sahibi olan uzman, doktor, müşavir ile yapacağınız görüşmeler sonucu eliniz de olan bütün bilgi ve belgelerin bir suretini firma yetkilisine vermelisiniz. Sizin için yapılacak iş konusu takip ile ilgili vekalet ve sözleşme ile de elver ve çalışanlarını yetkilendirmelisiniz. Bunların dışın da eğer erken emeklilik olur ise alınacak doktor ve sağlık kurulu randevularına zamanın da gitmelisiniz.
Çalışma, sigorta ve sağlık koşullarınız ile ilgili sizden ya da e-devletinizden alınamayan bilgi/belgeleri ilgili kamu kurum kuruluşlarından sözlü ya da yazılı aldıktan sonra geri kalan her şeyi elver çalışanları yapacaktır. Aynı zaman da toplanan bilgi ve belgeleri değerlendirip en uygun bir planlama ve bu planlamaya göre kişiye özel ve sırasıyla yapılacak iş ve işlemlerin yazılı ve sözlü takibini de yapacaktır.

Referanslar

Elver Danışmanlık ile Çalışan Müşterilerimize Neler Kazandırdık!

1973 İstanbul doğumluyum, İstanbul’da yaşıyorum, ekim 2019’da engelli emekli oldum, engelli vergi indirimi başvuru tarihinde aylığım bağlandı, 1.691,84 TL aylık alıyorum, emekli olduğum işyerinde halen çalışıyorum.Zafer Çelik
1969 Kırcaaili doğumluyum, Kocaeli’de yaşıyorum, şubat 2020’de engelli emekli oldum, engelli vergi indirimi başvuru tarihinde aylığım bağlandı, 2.191.98 TL aylık alıyorum, 14.465.76 TL birikmiş aylık aldım,

Sevdin Vatansever
1974 Samsun doğumluyum, İstanbul’da yaşıyorum, engelli vergi indirimi başvuru tarihinde aylığım bağlandı, 1.654,25 TL aylık alıyorum, kasım 2018’de 475.04 TL sürekli iş göremezlik geliri bağlandı.
Veysel Yavuz

Bugün iyi adımlar atanlar, yarın güzel anılar yaşar.

Mağdurların yasal hakkı olan sosyal yardım, ödenek, gelir ve aylıkları almak bizi mutlu ediyor. Hep mutlu olmak istiyoruz…

Formu Doldur Şimdi Ara

Formu Doldurun Sizi Arayalım

Bize Ulaşın